Ę
N
O
R
T
S
Ę
J
U
T
Y
Z
C
W
tło

INWESTYCJA W ROZWÓJ: 450 ZŁ

SPOTLIGHT

Facet 5
Samoświadomość jest kluczowa dla rozwoju osobistego.

 

Samorozwój wymaga dobrego rozumienia swojego osobistego stylu pracy i podejścia, a także wartości i przekonań, które go napędzają.

 

 

 

CZYM JEST NARZĘDZIE SPOTLIGHT

 

SpotLight to raport dotyczący rozwoju osobistego. Opisuje:

  • Silne strony: pozytywne i produktywne zachowania, które dana osoba ma opanowane dobrze i które wymagają niewielkiego wysiłku.
  • Ryzyka: mniej atrakcyjne aspekty czyjegoś profilu, gdy sprawy nie przebiegają pomyślnie. Każda silna strona może stać się ryzykiem, gdy przechodzi w skrajność.
  • Frustracje: niepożądane reakcje, jakie może wykazać dana osoba w odpowiedzi na zachowanie drugiej osoby. Frustracje pojawiają się w sytuacjach, gdy podejście jednej osoby bardzo różni się od podejścia innej; doświadczanie odmiennego podejścia przez dłuższy czas może wywoływać zachowania z obszaru ryzyka.
  • Wyzwania: stanowią obszary do rozwoju, które pozwalają danej osobie zrozumieć, co ma do zaoferowania i jak można dostroić swoje zachowanie, aby wykorzystać mocne strony innych osób (oraz ograniczyć własne zachowania z obszaru ryzyka).

 

A następnie przyporządkowuje je do pięciu domen odnoszących się do pracy:

  • Podejmowanie decyzji i ustalanie celów
  • Angażowanie innych i konsultowanie spraw
  • Koncentrowanie się na ludziach i zadaniach
  • Zarządzanie pracą i zadaniami
  • Reagowanie na stres i identyfikowanie ryzyka

 

 

 

tło
NAPISZ DO MNIE, ABY OTRZYMAĆ PRZYKŁADOWY RAPORT
tło
tło

JAK WYGLĄDA PROCES

 

KROK 01

Zakup badania

Napisz maila na adres: kontakt@jolantabujnowska.pl

Wyślę ci fakturę do opłaty oraz będąc akredytowanym trenerem Facet5, umówię z Tobą dogodny termin spotkania on line na omówienie badania, podczas którego ustalimy również plan rozwojowy.

KROK 02

Kwestionariusz

Otrzymujesz link do wypełnienia kwestionariusza online. Obejmuje on 106 pytań, a jego wypełnienie zajmuje ok. 20 minut. Jest dostępny w 33 wersjach językowych.

KROK 03

Raport

Na podstawie Twoich odpowiedzi, tworzony jest dla Ciebie indywidualny Raport. Raporty są dostępne w wielu językach. Pamiętaj, nie istnieją dobre ani złe odpowiedzi. Warto być szczerą i odpowiadać jak najmniej neutralnie.

KROK 04

Omówienie raportu

Otrzymujesz link do spotkania online, celem omówienia raportu.

Pełną interpretację i omówienie profilu przeprowadza wyłącznie akredytowany trener, Facet5. Sesja trwa ok 1h. Omówienie raportu, pozwoli wyruszyć w podróż w głąb swojej osobowości w celu lepszego zrozumienia swoich preferencji

Let stalk about?

Telefon kontaktowy

+48 601 548 316

Adres e-mail

kontakt@jolantabujnowska.pl

Odwiedź moje profile