Ę
N
O
R
T
S
Ę
J
U
T
Y
Z
C
W
tło

SLR

Facet5
Rozwój przywództwa to swego rodzaju podróż,

 

aby „być najlepszymi wersjami samych siebie”, aby zarządzać zasobami i ludźmi, a także aby tworzyć wizję przyszłości i potrafić zachęcać innych do jej wspierania.

 

 

 

CZYM JEST FACET5 SLR

 

To przegląd Strategicznych Kompetencji Przywódczych, łączy profil osobowości Facet5 i ocenę 360°.

Facet5 opisuje, wyjaśnia i przewiduje zachowanie – zarówno mocne strony, jak i wyzwania rozwojowe, i stanowi kluczowy element mentoringu lub coachingu oraz rozwoju liderów na wszystkich szczeblach.

Kwestionariusz Przegląd Strategicznych Kompetencji Przywódczych (SLR) 360° dostarcza informacji zwrotnych natury behawioralnej zarówno doświadczonym liderom jak i tym, którzy dopiero rozpoczynają swoją podróż do doskonałego przywództwa, czy to indywidualnie, czy też w ramach programu rozwoju przywództwa.

SLR opiera się na modelu transformacyjnego i transakcyjnego przywództwa Bernarda Bassa i obejmuje następujące domeny:

 • Tworzenie Wizji
 • Stymulowanie Intelektualne
 • Indywidualne Traktowanie
 • Monitorowanie Wyników
 • Ustalanie Celów
 • Udzielanie Informacji Zwrotnych
 • Rozwój Karier

 

 

 

JAK MOŻNA SKORZYSTAĆ Z BADANIA

 

Stosując narzędzie SLR organizacje:
 • określają mocne strony, wyzwania i wymagany poziom poprawy liderów, aby skutecznie realizować strategię organizacji
 • tworzą trafne sugestie dotyczące rozwoju zawodowego
 • rozumieją, na ile dane zachowanie jest typowe lub nietypowe w porównaniu do danych z obszernej globalnej bazy danych normatywnych
 • zyskują dodatkowe informacje i wnioski, uzupełniające już wdrożone programy rozwoju przywództwa – na wszystkich szczeblach
 • mogą korzystać z unikanego połączenia zaobserwowanych i przewidywanych zachowań, aby wyciągać wnioski prowadzące do pozytywnych zmian
 • identyfikują i rozwijają przyszłych liderów

 

 

 

CO OTRZYMUJESZ?

 

Wnioski i dane są przedstawiane w postaci graficznych podsumowań w raporcie SLR wraz z rekomendacjami na temat rozwoju. Kompleksowy raport zawiera również jakościowe, indywidualnie sformułowane komentarze osób oceniających, zapewniające dodatkowe informacje i wnioski na temat tego, jak wpółpracownicy danej osoby oceniają jej zachowania demonstrowane w miejscu pracy.

tło
NAPISZ DO MNIE, ABY OTRZYMAĆ PRZYKŁADOWY RAPORT
tło
tło

JAK WYGLĄDA PROCES

 

KROK 01

Zakup

Napisz maila na adres: kontakt@jolantabujnowska.pl

Omówimy warunki współpracy i koszty badania.

KROK 02

Kwestionariusz osobowości Facet5 oraz kwestionariusz oceny SLR 360

Otrzymujesz link do wypełnienia kwestionariusza osobowości Facet5 oraz kwestionariusza oceny SLR 360 online. Do wypełnienia kwestionariusza SLR, zapraszasz wybrane przez ciebie osoby, aby mogły podzielić się opinia na temat tego jak cię postrzegają.

KROK 03

Raport

Na podstawie Twoich odpowiedzi, tworzony jest dla Ciebie indywidualny Raport, który zawiera również dodatkowe informacje od osób zaproszonych do badania.

KROK 04

Omówienie raportu

Pełną interpretację i omówienie raportu przeprowadza wyłącznie akredytowany trener, Facet5. Sesja trwa ok 1,5h. Omówienie raportu, pomaga wyruszyć w podróż w głąb swojej osobowości w celu lepszego zrozumienia swoich preferencji. Trener, pomaga zinterpretować informacje wynikające z profilu w użyteczny sposób.

Let stalk about?

Telefon kontaktowy

+48 601 548 316

Adres e-mail

kontakt@jolantabujnowska.pl

Odwiedź moje profile