Ę
N
O
R
T
S
Ę
J
U
T
Y
Z
C
W
tło

TeamScape

Facet5
Sukces organizacji to sprawnie działające zespoły.

 

Zdrowe relacje charakteryzują się umiejętnością rozpoznania, tego jak poszczególne style zachowania mogą wpływać na innych, po to aby budować porozumienie, akceptację, wspólną komunikację i korzystać ze swoich potencjałów.

 

 

 

CZYM JEST FACET5 TEAMSCAPE

 

Raport, prezentuje dynamikę zespołu, opisuje kulturę zespołu, przewidywane funkcjonowanie relacji oraz, sposób zarzadzania zadaniami zespołu i ich realizowania.
Model łączy indywidualne profile Facet5 poszczególnych członków zespołu w celu wskazania, w jaki sposób preferencje poszczególnych osób uzupełniają się w ramach pracy całego zespołu.

 

 

 

JAK MOŻNA SKORZYSTAĆ Z BADANIA

 

Otrzymujesz raport z opisem podejścia członków zespołu do rozwiązywania pojawiających się problemów, ich mocne strony i obszary ryzyka. Napisz do mnie, aby otrzymać przykładowy raport.

Model TeamScape pomaga również członkom zespołu zrozumieć, jak dochodzą oni do porozumienia i jak rozwiązują konflikty, a w szczególności poznać:

  • ich instynktowne lub preferowane podejście do rozwiązywania pojawiających się problemów
  • sposób postrzegania członków zespołów przez innych: ich mocne strony i ryzyka
  • stopień, do jakiego członkowie zespołu stosują zasady i procesy;
  • sposoby reagowania na napięcie i stres generowane przez konflikty
  • podobieństwa i różnice w preferencjach dotyczących pracy
tło
NAPISZ DO MNIE, ABY OTRZYMAĆ PRZYKŁADOWY RAPORT
tło
tło

JAK WYGLĄDA PROCES

 

KROK 01

Zakup

Napisz maila na adres: kontakt@jolantabujnowska.pl
Omówimy warunki współpracy i koszty badania.

KROK 02

Kwestionariusz

Poszczególni członkowie zespołu otrzymują linki do wypełnienia kwestionariusza online. Obejmuje on 106 pytań, a jego wypełnienie zajmuje ok. 20 minut.

KROK 03

Raport

Profile Facet5 są ze sobą łączone w celu stworzenia raportu TeamScape.

KROK 04

Warsztat

Akredytowany trener, przeprowadza ok 2 h warsztat, który umożliwia zespołowi przegląd i analizę profilów. Pomaga też członkom zespołu zrozumieć, jaki jest ich wkład w pracę zespołu, jak kształtują się preferencje innych, a także jaki wpływ ma to na zespół oraz jego pracę.

Let stalk about?

Telefon kontaktowy

+48 601 548 316

Adres e-mail

kontakt@jolantabujnowska.pl

Odwiedź moje profile