Ę
N
O
R
T
S
Ę
J
U
T
Y
Z
C
W
tło

TORQ

Facet5
Narzędzie to służy badaniu indywidualnych umiejętności osób, aby w pełni wykorzystać ich potencjał.

 

ToRQ mierzy praktyczne umiejętności rozwiązywania problemów w pracy.
ToRQ łączy w sobie zaawansowane procesy testowania oraz potęgę osobowości w formie narzędzia oceny zdolności kognitywnych nowej generacji. Dopiero analiza jednocześnie umiejętności i charakteru danej osoby pozwala w najdokładniejszy sposób zmierzyć jej potencjał.

 

 

 

CZYM JEST FNARZĘDZIE TORQ

 

Narzędzie ToRQ generuje Raport generuje informacje zwrotną , która jest:

  • powiązana z pracą: pytania z kwestionariusza ToRQ to przykłady odzwierciedlające współczesne środowisko pracy
  • bezpieczna: pytania kwestionariusza ToRQ są tworzone na bieżąco według ścisłych zasad. Pytania nigdy się nie powtarzają, co uniemożliwia kopiowanie lub ujawnianie odpowiedzi
  • realistyczna: kwestionariusz ToRQ wykorzystuje procesy komputerowego testowania adaptacyjnego, aby dopasować pytania indywidualnie do respondenta
  • sprawiedliwa: kwestionariusz ToRQ uwzględnia analizę czasu odpowiedzi, aby umożliwiać rozróżnianie osób potrzebujących różnej ilości czasu na udzielenie odpowiedzi
  • kompleksowa: kwestionariusza ToRQ można używać do oceny osób na każdym poziomie.

 

 

 

CO OTRZYMASZ

 

Raport ToRQ obejmuje szereg pomiarów, aby dostarczyć trafnego i wiarygodnego obrazu potencjału kognitywnego danej osoby:

  • Ogólny wynik: sumaryczny wynik w skali T bazujący na szybkości, bezbłędności i postępie w przechodzeniu do kolejnych poziomów trudności przez kandydata
  • Szybkość: jak szybko kandydat odpowiadał na pytania w stosunku do innych kandydatów, bez względu na trafność odpowiedzi, czy poziom trudności. Pozwala ocenić cierpliwość lub umiejętność szybkiego myślenia.
  • Trafność: na ile pytań kandydat odpowiedział bezbłędnie, bez względu na szybkość czy trudność pytań.
tło
NAPISZ DO MNIE, ABY OTRZYMAĆ PRZYKŁADOWY RAPORT
tło
tło

JAK WYGLĄDA PROCES

 

KROK 01

Zakup

napisz maila na adres: kontakt@jolantabujnowska.pl

Omówimy warunki współpracy i koszty badania.

KROK 02

Kwestionariusz

Kandydat otrzymuje link do wypełnienia testu składającego się z 12 pytań, co zajmuje 30 minut. Każde pytanie ma 4 poziomy trudności. Poziom trudności jest automatycznie dostosowywany w trakcie oceny. Zestawy pytań są generowane dynamicznie – a więc nigdy nie zdarzą się dwa takie same pytania.

KROK 03

Raport

Wyniki prezentowane są w formie raportu.

Let stalk about?

Telefon kontaktowy

+48 601 548 316

Adres e-mail

kontakt@jolantabujnowska.pl

Odwiedź moje profile