Ę
N
O
R
T
S
Ę
J
U
T
Y
Z
C
W
co mnie wyróżnia

Stosuję certyfikowane metody i narzędzia, aby skutecznie i jakościowo analizować, przekazywać wiedzę i wspierać w realizacji celu.

Sposoby działania i narzędzia dostosowuję indywidualnie do każdej osoby, patrząc holistycznie, myśląc praktycznie i realizując cel rozwojowy.

Od lat wspieram ludzi w rozwoju, sama nieustannie ucząc się i korzystając z doświadczenia i wiedzy innych ponieważ, ja również rozwijam się w swojej drodze.

ZWYCIĘZCY NIGDY NIE REZYGNUJĄ,
ZMIENIAJĄ JEDYNIE METODY DZIAŁANIA

CO WYRÓŻNIA PROWADZONE PRZEZE MNIE SESJE

 

 • UWAŻNOŚĆ

  Będę aktywnie i z uwagą słuchać Ciebie, Twoich emocji i ciała, aby holistycznie i kompleksowo czuć i rozumieć Twoje potrzeby i wartości. Po to aby jak najlepiej dopasowywać do Ciebie proces i narzędzia.

 • PROWADZENIE W ZMIANIE

  Poprowadzę Cię, przez proces weryfikacji przekonań i ograniczeń, akceptacji błędów i podejmowania trudnych decyzji. Podzielę się z Tobą swoim doświadczeniem, aby pokazać Ci skuteczność zmian i rozwiązań. Ustalisz plan działania, oparty na Twoich zasobach a ja będę Ci towarzyszyć i wspierać w realizacji celu.

 • DZIAŁANIE

  Stworzę dla Ciebie bezpieczną przestrzeń do ćwiczenia nowych nawyków. Otrzymasz zadania, testy, ćwiczenia które będą Cię inspirowały do refleksji, odkrywania siebie wspierały cię w zmianie i wzmacnianiu potencjału. Zaczniesz realizować plan.

 • DOWÓD SPOŁECZNY

  Zrealizujesz swoje cele krótkoterminowe, zweryfikujesz swoje nowe podejście, zachodzące zmiany, nowe nawyki. Dodatkowo, przekażę Ci raport podsumowujący nasz proces, aby służył jako punkt odniesienia do dalszych kroków.

z czego korzystam

Doświadczenie zawodowe to mój stabilny fundament i zasób, który jest miarą mojej prawdy. Okres testów, prób, zmian, zdobywania wiedzy i praktyki, dzięki czemu wiem kim jestem, co robię i dlatego jestem skuteczna i dzielę się tym z innymi.

 

5 dyplomów studiów

Zdobywam wiedzę , którą potem wykorzystuję w praktyce. Dzięki czemu potwierdzam swoje kwalifikacje, ale również zapewniam sobie lekkość pracy z intuicją, bo ona w połączeniu z wiedzą jest najwyższą formą kompetencji.

 

3 akredytacje, 12 certyfikatów

Stawiam na odkrywanie i ciągły rozwój, bo zawsze byłam i jestem ciekawa świata i tego co jeszcze mogę się dowiedzieć i jak z tego skorzystać. Jestem na bieżąco, przekładam stare na nowe i nie boję się wychodzić ze strefy komfortu wspierając w tym również innych, bo zmiana i rozwój jest wpisana w nasze życie.

 

40+ w doświadczaniu życia z ludźmi
20+ lat w prowadzeniu zespołów

Lata spędzone z ludźmi jako LIDER, MENTOR, PARTNER, MAMA…
To doświadczanie życiowe, jest dla mnie szczególnie cenne ponieważ pozwala mi cieszyć się z wielu wartościowych relacji i sukcesów innych, od których mogę się uczyć i trudne zarazem, ponieważ właśnie w tym obszarze, doznałam porażek i otrzymałam życiowe lekcje, które miały wpływ na mój osobisty ekosystem. Wciąż testuje życie a życie testuje mnie, dzięki temu cały czas uczę się rozpoznawania wartości i prawdy, poszerzania swoich horyzontów, pilnowania swoich granic, unikania manipulacji i fałszu, praktykowania wdzięczności i uważności na drugiego człowieka i siebie, nie karmienia tego co mi nie służy i mnie nie rozwija.

 

Lubię radę „ nie zabijaj posłańca złych wiadomości, bo nie wiesz co Ci przyniesie” 
Dowiesz się więcej o moim doświadczeniu TUTAJ

 

To narzędzie normatywne, pomiaru osobowości, stworzone w 1980 roku przez Normana Buckleya, zatwierdzone oraz zarejestrowane przez Brytyjskie Towarzystwo Psychologiczne. Zostało opracowane na podstawie teorii Wielkiej Piątki oraz zasad psychologii pozytywnej.

 

Model Facet5 wykorzystuje pięć następujących wymiarów behawioralnych:

 

 • WOLA

  stopień determinacji, asertywności i niezależności u danej osoby

 • ENERGIA

  stopień entuzjazmu, towarzyskości i zaangażowania u danej osoby

 • UCZUCIOWOŚĆ

  stopień otwartości, szczerości, ciepła i wielkoduszności u danej osoby

 • KONTROLA

  stopień systematyczności, porządku i zdyscyplinowania u danej osoby

 • EMOCJONALNOŚĆ

  oddziałuje na pozostałe wymiary Facet5 oraz wpływa na odporność na stres, pewność siebie i stan emocjonalny danej osoby

 

Facet 5 to wielowymiarowe narzędzie składające się z 7 modułów i aż 22 raportów, dostępne w ponad 60 krajach, w 33 językach i posiada 42 normy w tym polską.

 

Co zyskujesz dzięki badaniu Facet 5?

Otrzymasz indywidualny, pisemny profil osobowości wraz z raportem rozwojowym, z zakresu który Cię interesuje. Będzie on dobrą podstawą do dalszej pracy z Mentorem lub Coachem, aby zbudować tzw. dźwignię rozwojową czyli czynnik lub czynniki, które pozwolą zrobić największy postęp przy umiarkowanym wysiłku. W efekcie końcowym, otrzymasz nie tylko profesjonalną diagnostykę, dodatkową wiedzę o sobie, ale również strategię wzmocnienia lub utrzymania wysokich wyników.

MTQ to w skrót od Mental Thoughness Questionnaire

Jest to narzędzie psychometryczne do pomiaru odporności psychicznej. W praktyce to cała rodzina narzędzi: MTQ48, MTQPlus, MT@Lite, MTQ Morning Star.
Diagnoza odporności psychicznej badaniem MTQ jest realizowana w czterech obszarach i ośmiu podskalach odpowiadających za naszą siłę i odporność psychiczną, czyli cechę osobowości kluczową dla zrozumienia, jak ludzie podchodzą do kryzysowych sytuacji i reagują w sytuacji stresu, wyzwań i długotrwałej presji.

 

Na odporność psychiczną składają się cztery główne czynniki:

Tworzą model 4C: Challenge – Wyzwanie, Commitment – Zaangażowanie, Control – Poczucie wpływu, Confidence – Pewność siebie

Każdy z nich odgrywa rolę w naszej codziennej efektywności w działaniu

 

 • WYZWANIE

  określa jak reagujemy na sytuacje nagłe, niezaplanowane. Osoby o wyższych wynikach znajdują częściej możliwości tam, gdzie inni widzą przeszkody. Adaptacja do zmian, akceptacja ryzyka w działaniu, uczenie się z nowych zdarzeń to efekty naszego podejścia do wyzwań

 • ZAANGAŻOWANIE

  wskazuje poziom naszej automotywacji i wytrwałości w działaniu. Określa determinację w realizacji celów. Niektórzy szybko się poddają, gdy dla innych trudność jest zachętą do kolejnego kroku. Pracowitość, charakter, siła wizji, metodyczne działanie, mierzenie efektów to pokłosie naszego zaangażowania

 • POCZUCIE WPŁYWU

  pokazuje na ile skutecznie wywieramy wpływ na swoje życie, nasze otoczenie oraz nas samych. Czy bardziej kształtujemy nasze życie, czy też ulegamy temu, co już jest. Sprawczość, siła woli, zarządzanie emocjami swoimi i innych to efekty wpływu

 • PEWNOŚĆ SIEBIE

  pokazuje na ile czujemy się właściwymi osobami do osiągania zamierzonych efektów. Na ile stawiamy na siebie, a na ile wątpimy w swoje możliwości. Zaufanie do siebie i innych, asertywność, zdrowa konfrontacja, łatwość wystąpień publicznych, wykorzystanie swoich talentów są zależne od naszej pewności siebie

Co zyskujesz dzięki badaniu MTQ ?

 

Test psychometryczny ma za zadanie ocenić Twoje atrybuty w czterech obszarach, co jest doskonałym punktem wyjścia w procesie świadomego rozwoju Twojej odporności psychicznej.

 

Otrzymasz indywidualny, pisemny raport rozwojowy, z zakresu który najbardziej Cię interesuje.
Będzie on zawierać opis oraz sugestie, dotyczące rozwoju w obszarze odporności psychicznej, dzięki czemu będziesz mogła:

 • Spojrzeć na swoją kondycję psychiczną z lotu ptaka
 • uświadomić sobie obszary mocy i większej wrażliwości
 • Zaplanować metody utrzymywania się w dobrej formie w kolejnym okresie
 • Nauczyć się dobierać aktywności do aktualnego poziomu swojej odporności oraz te, które pozwolą ją rozwinąć w przyszłości
 • Będziesz wiedzieć w jakich sytuacjach nie powinnaś mieć trudności z osiąganiem sukcesów, a w których bez wsparcia możesz doświadczyć porażki.
 • Otrzymasz swoje wyniki na tle populacji oraz adekwatne zadania rozwojowe

 

Raport jest dobrą podstawą do dalszej pracy z Mentorem lub Coachem aby zbudować tzw. dźwignię rozwojową czyli czynnik lub czynniki, które pozwolą zrobić największy postęp przy umiarkowanym wysiłku. W efekcie końcowym, otrzymasz nie tylko profesjonalną diagnostykę, dodatkową wiedzę o sobie ale również strategię wzmocnienia lub utrzymania wysokich wyników.

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach autorstwa Insoo Kim Berg i Steve de Shazer,
jest podejściem nastawionym na wywołanie zmiany przy uruchomieniu twoich zasobów.
Metoda to koncentruje się na teraźniejszości i przyszłości. Zakłada, że za danym zachowaniem człowieka kryją się pozytywne intencje, więc tym samym postępuje on i podejmuje decyzje najlepsze jakie są dla niego dostępne w danym momencie.
TSR powstał z odmiennego niż obowiązujący sposobu myślenia, stąd czasem uznawany jest za podejście rewolucyjne, bądź niekonwencjonalne, a charakteryzuje się:

Krótkoterminowością
Realizowanie celów klienta
Pozytywnym ujęciem

W tradycyjnym i biomedycznym myśleniu o psychologii i życiu, celem zazwyczaj jest pozbycie się problemu.

TSR daje szansę zrobienia kroku dalej – pokazuje, że są sytuacje, gdy cel nie przynależy do problemu, ale skierowany jest od problemu.

Koncentrowanie się na problemie zatem rozwiązaniu nie sprzyja, wyjście poza problem jest podstawową zasadą.

Filozofią centralną tego podejścia jest :

 

 • Jak coś działa to rób tego więcej
 • Jak coś nie działa to zrób coś innego
 • Jak się nie zepsuło to nie naprawiaj

Racjonalna Terapia Zachowania jest metoda pracy z emocjami, służąca lepszym myślom i przekonaniom oraz zmianie zachowania.
Najczęściej wykorzystywana jest do pracy z osobami, które przeżywają trudności w radzeniu sobie z sytuacjami życiowymi, nawykami oraz z własną emocjonalnością.

RTZ to między innymi praca z przekonaniami.

W ramach pracy technikami behawioralnymi przyjrzysz się trudnym sytuacjom i relacjom od strony zdarzenia (oddzielisz fakty od interpretacji), poznasz swoje myśli i przekonania, zrozumiesz emocje oraz własne reakcje.

Kiedy uświadomisz sobie pełen obraz danej sytuacji oraz swoją reakcję, łatwiej wypracujesz lepszą wersję, którą zastosujesz na co dzień.

MBSR Mindfullness based stress reduction

 Jest tłumaczone jako „uważność” lub „uważna obecność”. Według najbardziej znanej definicji, którą stworzył Jon Kabat-Zinn, mindfulness „to stan świadomości będący wynikiem intencjonalnego i nieoceniającego kierowania uwagi na to, czego doświadczamy w chwili obecnej”.

Czym jest uważność?

Uważność uczy jak rozwijać w sobie pełną życzliwości postawę, która pomocna jest między innymi w radzeniu sobie z nawykową tendencją do osądzania i krytykowania siebie i innych.
Postawa życzliwości wspiera uważność – uczymy się przyjmować swoje doświadczenie świadomie, nie wartościując go i nie oceniając na przykład przeżywanych emocji, dzięki czemu rozumiemy siebie lepiej i uczymy się akceptacji.
To z kolei wspiera umiejętność bycia wsparciem – dla siebie i dla innych i pomaga rozwijać w sobie współczucie.

 

Co zyskujesz korzystając z technik Mindfullness:
 • Lepsze, konstruktywne radzenia sobie z problemami dzięki większej samoświadomości
 • Lepsze radzenie sobie ze stresem, trudnymi emocjami, uciążliwymi myślami
 • Życzliwość dla siebie i dla innych, jak być wolnym od surowej samokrytyki
 • Świadome reagowanie w sytuacjach gdy doświadczasz trudnych emocji
 • Bycie obecnym tu i teraz
 • Świadomość swojego ciała
 • Bycie bardziej współczującym i wspierającym
co warto wiedzieć
JAK PRACUJE MENTOR

 

 • Pomaga ustalić realistyczne, mierzalne i osiągalne cele
 • Stosuje różne metody, techniki i narzędzia, aby poszerzyć Twoja perspektywę i wesprzeć w poznawaniu samego siebie
 • Zadaje pytania, które pozwalają Ci na autorefleksję i wesprą w podejmowaniu przemyślanych decyzji
 • Pomaga wykorzystać Twoje zasoby w procesie rozwoju
 • Pomaga w identyfikacji blokujących przekonań i uczy radzenia sobie z nimi w zdrowy sposób
 • Dzieli się wiedzą i własnym doświadczeniem, aby przyspieszyć Twój rozwój i realizację celu, ale to zawsze Ty podejmujesz decyzję i bierzesz to co Ci służy
 • Uruchamia do działania, abyś nie pozostał w prokrastynacji

 

JAK PRACUJE COACH
 • Pomaga ustalić realistyczne, mierzalne i osiągalne cele
 • Stosuje różne metody, techniki i narzędzia, aby poszerzyć Twoja perspektywę i wesprzeć w poznawaniu samego siebie
 • Zadaje pytania, które pozwalają Ci na autorefleksję i wesprą w podejmowaniu przemyślanych decyzji
 • Pomaga wykorzystać Twoje zasoby w procesie rozwoju
 • Pomaga w identyfikacji blokujących przekonań i uczy radzenia sobie z nimi w zdrowy sposób
 • Stosuje psychoedukację, aby przekazać nową wiedzę
 • Uruchamia do działania, abyś nie pozostał w prokrastynacji

Let stalk about?

Telefon kontaktowy

+48 601 548 316

Adres e-mail

kontakt@jolantabujnowska.pl

Odwiedź moje profile