Ę
N
O
R
T
S
Ę
J
U
T
Y
Z
C
W

Jeśli potrzebujesz zatrudnić menedżera z dużą wiedzą ekspercką lub szukasz kogoś na zastępstwo…

W roli Lidera lub Interim Managera, proponuje rozwiązania i kierunki zmian w organizacji w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie z zakresu prowadzenia zespołów oraz zarządzania operacjami finansowymi. Przygotowuję dokładny plan działania i staje się odpowiedzialna za jego realizację, bądź pomagam w jego realizacji.

ZAWSZE WYDAJE SIĘ, COŚ JEST NIEMOŻLIWE,
DOPÓKI NIE ZOSTANIE ZROBIONE.

Nelson Mandela.

DLACZEGO WARTO ZE MNĄ WSPÓŁPRACOWAĆ

 

 • Miarą mojej prawdy, jest skuteczność, którą udowadniam poprzez dotychczasowe osiągnięcia zawodowe, które są weryfikowalne
 • Świadomie zarządzam swoja marką, dlatego dbałość o spełnianie obietnic i jakościowe działania są moim priorytetem
 • Dbam o ciągły rozwój osobisty, więc korzystam z zasobów, które nieustannie aktualizuję, śledzę trendy i zmiany na rynku, ponieważ uczestniczę w konferencjach i analizuję raporty branżowe
JAKICH KORZYŚCI I REZULTATÓW MOŻESZ SIĘ SPODZIEWAĆ

 

 • Elastyczna forma współpracy,
  czyli niższe koszty i uwolniony etat
 • Dostarczenie ustalonego efektu końcowego
 • Obiektywizm, efektywność i koncentracja na celu
 • Transfer wiedzy do organizacji

 

 

JAKIE ROZWIĄZANIA DOSTARCZYŁAM: WYBRANE CASE STUDY

 

Branża: ubezpieczenia

 

Opis sytuacji

Po skutecznym połączeniu dwóch firm i rebrandingu, została podjęła decyzja o stworzeniu Centrum Delivery w Polsce oraz powstał plan tranzycji procesów z Europy oraz Ameryki. Centrum powstawało w lokalizacji z mocno ograniczonym dostępem do wiedzy branżowej. Moim zadaniem było dokończenie tranzycji, która zakładała zwiększenie skali o ok. 200% w stosunkowo krótkim okresie czasu ok 2 lat oraz stabilizacja nowej  struktury i zwiększenie wiedzy z zakresu ubezpieczeń.

 

Podjęte działania i rezultaty
 • TRANZYCJA

  Zdiagnozowałam status działań z uwzględnieniem nastrojów zespołu oraz Stakeholderów, ustaliłam zmiany w procedurach tranzycji z uwzględnieniem dotychczasowych wniosków oraz wdrożyłam onbording produktowo- procesowy skracając czas wdrożenia zespołu z 12 do 4 – 6 tygodni. Efektem końcowym było zbudowanie zespołu liczącego około 300 osób, przejęcie procesów z ponad 20 krajów z obsługą w 14 językach i ponad 25 linii biznesowych.

 • STABILIZACJA

  Stworzyłam i podpisałam SLA z obsługiwanymi krajami, co zmniejszyło ilość eskalacji oraz usprawniło proces obsługi transakcji. Poprzez realizację kompleksowych programów zmniejszyłam retencję z 35% na 7%. Przeprowadziłam re-organizację struktury, celem stworzenia klastrów obsługowych, co zapewniło optymalizacje procesowe. Przeniosłam operacje z poziomu działania per zadanie na poziom obsługi procesu: SME lokalnie w Polsce dla regionu Europy.

 • STANDARYZACJA

  Zmapowałam procesy, zaprojektowałam i wdrożyłam model standaryzacyjny na poziomie transakcji, który ograniczył ryzyka na procesie, co spowodowało ok. 10% zwiększenie efektywności transakcji w zakresie czasu obsługi oraz zaprojektowałam i wdrożyłam model produktywności dla operacji na poziomie lokalnym oraz globalnym, co ostatecznie umocniło pozycję i markę obsługi operacyjnej w Polsce.

Współpraca z

zespół projektowy, projekt manager, menadżer ds. tranzycji, menadżer ds. zarządzania zmianą

Branża: usługi finansowe

 

Opis sytuacji

Organizacja, działała na rynku od wielu lat i miała ugruntowana pozycję. Postawione przede mną zadanie dotyczyło, ulepszenia kultury obsługi klienta na wielu płaszczyznach oraz przygotowanie do wdrożenia reformy emerytalnej OFFE. Zespół liczył około 250 osób i średni staż pracy wynosił powyżej 15 lat.

 

Podjęte działania i rezultaty
 • Przeanalizowałam sytuację od strony efektywności struktury organizacyjnej, potencjału i kompetencji zasobów w kontekście oczekiwań co do zwiększenia skali biznesu oraz ulepszeń w codziennym działaniu.
  Rezultatem była wielopoziomowa re- organizacja, która uprościła strukturę, oraz stworzenie zespołu Jakości, którego zadaniem było wsparcie szkoleniowe oraz funkcja audytowa w zakresie jakości
 • Otworzyłam grupę projektową której celem było opracowanie nowych standardów obsługi klienta. Finalnie, zespół wypracował Standard Q a organizacja uzyskała 2 lata z rzędu nagrodę za najbardziej przyjacielską firmę ubezpieczeniową ( I i II miejsce)
 • Wdrożyłam metodologię NPS na poszczególnych transakcjach, celem mierzenia poziomu zadowolenia Klienta i podniosłam jego wynik w kolejnym roku po wdrożeniu.
Współpraca z

 zespół projektowy, HR, coach

Branża: usługi AML

 

Opis sytuacji

Globalna organizacja, zdecydowała o stworzeniu w Polsce HUB realizującego usługi AML. Zadanie dotyczyło zwiększenia skali biznesu poprzez rekrutację, tranzycję procesów oraz zwiększenie produktywności i jakości świadczonych usług.

 

Podjęte działania i rezultaty
 • Zrealizowałam harmonogram tranzycji oraz harmonogram zatrudnienia, efektem czego, było zatrudnienie ponad 200 osób oraz tranzycje ponad 50 procesów w ciągu około 1 roku
 • Podpisałam ponad 25 SLA z każdym z obsługiwanych krajów
 • Stworzyłam struktury klastrowe celem zwiększenia efektywności działań
 • Stworzyłam procedury oraz procesy weryfikacji jakości w celu wdrożenia ciągłego doskonalenia, co zaowocowało zwiększeniem jakości oraz produktywności nawet o 70% w ciągu 2 kwartałów

 

Współpraca z

project manager, transitions manager, head of quality, head of compliance, zespół AML 

Branża: faktoring

 

Opis sytuacji

Organizacja bankowa, funkcjonująca na rynku od wielu lat, zdecydowała się na zwiększenie inwestycji. Zadanie polegało na wdrożeniu nowego i głównego sytemu operacyjnego oraz nowych innowacyjnych produktów i rozwiązań.

 

Podjęte działania i rezultaty
 • Uczestniczyłam w tworzeniu rozwiązań operacyjnych w systemie z dostawcą systemu
 • Przygotowałam procedury operacyjne i migracyjne oraz przeprowadziłam migrację operacyjną
 • Przygotowałam harmonogram szkoleń dla pracowników
 • Dokonałam re- organizacji struktury, celem dostosowania do nowego systemu operacyjnego
 • Wdrożyłam operacyjnie nowy produktu: faktoring oparty na wekslu- nowość na rynku

 

Współpraca z

project manager, IT, zespół księgowy, zespół ds. ryzyka, zespół roboczy

Branża: ubezpieczenia

 

Opis sytuacji

Globalna organizacja ubezpieczeniowa, funkcjonująca na rynku od wielu lat, zdecydowała się na rozwój nowej linii produktu w Polsce. Zadanie polegało na wdrożeniu nowego produktu we współpracy ze stronami trzecimi.

 

Podjęte działania i rezultaty
 • Przygotowałam procedury operacyjne w oparciu o polskie prawo, wykonałam testy systemu do obsługi automatycznej
 • Wybrałam i podpisałam umowy z partnerami: Call Center i drukarnia
 • Wdrożyłam operacyjne produkt i rozpoczęłam działania operacyjne w skali początkowej około 10 tyś polis miesięcznie.
Współpraca z

project manager, IT manager, dostawcy zewnętrzni

Let stalk about?

Telefon kontaktowy

+48 601 548 316

Adres e-mail

kontakt@jolantabujnowska.pl

Odwiedź moje profile