Ę
N
O
R
T
S
Ę
J
U
T
Y
Z
C
W
Rozwój
19 / 06 / 2023

TYPY OSOBOWOŚCI: CO WARTO WIEDZIEĆ

strzałkastrzałka
strzałkastrzałkapowrót do bloga

Na swojej drodze spotykamy różnych ludzi. Jedni są przyjaźni oraz pozytywnie nastawieni do życia, a inni wiecznie są z czegoś niezadowoleni lub często wchodzą w konflikty.

Jak rozpoznać, z kim mamy do czynienia i jak sobie radzić? 

„Nie stać mnie aby być szarym człowiekiem, wole ponosić koszty bycia sobą” 

Co to jest osobowość

Możesz spotkać się z różnymi jej definicjami. Najczęściej określana jest ona jako pewien stały zestaw czynników wewnętrznych i różnorodnych cech o charakterze psychicznym, które mają wpływ na zachowanie człowieka. 

Osobowość oznacza więc charakterystyczne wzorce, które są zapisane w emocjach, myśleniu oraz działaniu. Jest ona czymś, co opisuje daną osobę i różni ją od innych. Może być również traktowana w kontekście sposobu, w jaki każda osoba reaguje na otaczającą ją rzeczywistość oraz wchodzi z nią w interakcje.

Za rdzeń osobowości można uznać temperament, czyli wrodzone i najbardziej stałe czynniki, mające swoje źródło w funkcjonowaniu układu nerwowego.

Typologia osobowości w różnych ujęciach

Osobowość człowieka od wieków jest przedmiotem badań i analiz. Pod ich wpływem powstała niejedna teoria typów osobowości. Główne koncepcje w tym zakresie dzieli się na fizjologiczne, czynnikowe, psychodynamiczne, humanistyczne i behawioralne. 

Obecnie za jedną z najważniejszych teorii uznaje się tzw. model Wielkiej Piątki. Zgodnie z nim, na osobowość każdego człowieka składa się poziom jego ugodowości, otwartości na doświadczenia, sumienności, ekstrawersji i neurotyzmu.

A jak wyglądają same typy osobowości człowieka? Tutaj również wiele zależy od przyjętego podejścia. Poniżej najbardziej znane.

  • 4 Typy osobowości według Hipokratesa ( Sangwinik, Choleryk, Flegmatyk, Melancholik)
  • 2 Typy osobowości według Junga (extrawertyk i introwertyk) 
  • 16 Typów osobowości według Myers-Briggs (MBTI)
  • 4 Typy osobowości według Thomasa Eriksona (czerwony, zielony, żółty i niebieski)
  • 4 typy osobowości według świętych ksiąg hinduizmu, Bhagawadgita, czyli wedyjska warna (Przewodnik, Przywódca,  Twórca, Wykonawca)
  • 6 Typy osobowości zawodowych opracowanych przez J.L. Hollanda (realistyczny, badawczy, artystyczny, społeczny, przedsiębiorczy, konwencjonalny)
  • Enneagram – system opisujący dziewięć typów osobowości, oparty na wykresie dziewięcioramiennej gwiazdy. Opisany i przedstawiony przez Oscara Ichazo w 1970 roku
  • 5 Typów osobowości, które mogą nam utrudniać życie według Eddy Billa (borderline, narcystyczny, paranoidalny, antyspołeczny lub histrioniczny)
  • 4 tendecje w profilu osobowości wdług badaczki Gretchen Rubin (prymus, sceptyk, obowiązkowy, buntownik) 

Miej jednak na uwadze, że proste podziały mogą dziś służyć głównie rozrywce. Współczesne naukowa podejście psychologiczne jest nieco bardziej skomplikowane i skupia się na innych kwestiach niż tradycyjne teorie.

Jak zatem można wykorzystać teorie typów osobowości w swoim życiu? 

Optymalnym rozwiązaniem byłaby wizyta u coacha lub mentora, który posiada doświadczenie i odpowiednie umiejętności i certyfikowane narzędzia, dzięki którym nie będzie wyłącznie klasyfikował Cię jako typ osobowości, ale raczej pobudzi do lepszego rozumienia siebie, wzmocni Twoje zasoby i wesprze Twój rozwój w budowaniu samoświadomości.

Dlaczego warto lepiej poznać siebie

Chociaż na co dzień raczej się nad tym nie zastanawiamy, osobowość jest czynnikiem, który determinuje bardzo wiele podejmowanych przez nas wyborów . Od tych prostych po bardziej złożone jak wybór charakteru pracy której się podejmujemy lub relacje w które wchodzimy. 

Osobowość nie jest więc kolejnym psychologicznym pojęciem, które powinno interesować tylko psychologów lub coachów. 

Osobowość jest Jest naszym unikatowym, indywidualnym, sposobem reagowania, myślenia i odczuwania, który możne nas bardzo wspierać, ponieważ przekonań rozumienie samego siebie, oznacza mniej dylematów, wewnętrznych konfliktów, blokujących przekonań. Dzięki temu decyzje są lekkie i sprawne, zgodnie z naszymi wartościami i potrzebami. 

Refleksja nad sobą i wgląd oznacza rozwój i wspieranie swojego dobrostanu i jakości życia. 

Wiem kim jestem, dlatego wiem co robię i dlaczego. Działam w zgodzie z sobą i szukam tego co mi służy. Umiem decydować, bo znam swoje wartości i potrzeby. Moje myśli mnie wspierają a działania pomagają realizować cele, bo wiem czego chcę. 

Zapewniam, że to możliwe. 

Zapraszam na programy mentoringowe lub coachingowe,  oraz wykonanie testów normatywnych Facet 5 do mierzenia profilu osobowości, zaakceptowane  przez Brytyjskie Towarzystwo psychologiczne. 

Dowiedz się więcej 

Let stalk about?

Telefon kontaktowy

+48 601 548 316

Adres e-mail

kontakt@jolantabujnowska.pl

Odwiedź moje profile