Ę
N
O
R
T
S
Ę
J
U
T
Y
Z
C
W
tło

Testy

Diagnostyczne

MTQ48

MTQ48 to 48-punktowa, wysokiej jakości miara psychometryczna, która mierzy wytrzymałość psychiczną. Opisuje sposób myślenia każdej osoby we wszystkim, co robi. 

strzałka DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

MTQPLUS

MTQPlus to to 74-punktowa, wysokiej jakości miara psychometryczna, która mierzy wytrzymałość psychiczną. Opisuje sposób myślenia każdej osoby we wszystkim, co robi. 

strzałka DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

FACET5 PROFILE

To narzędzie normatywne, pomiaru osobowości, stworzone w 1980 roku przez Normana Buckleya, zatwierdzone oraz zarejestrowane przez Brytyjskie Towarzystwo Psychologiczne.

strzałka DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

FACET5 TeamScape

Raport, prezentuje dynamikę zespołu, opisuje kulturę zespołu, przewidywane funkcjonowanie relacji oraz, sposób zarzadzania zadaniami zespołu i ich realizowania. 

strzałka DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

FACET5 Audition

Audition to narzędzie oceny online, które umożliwia świadome i skuteczne prowadzenie rekrutacji, zarządzanie talentami oraz podejmowanie decyzji dotyczących planowania sukcesji stanowisk. 

strzałka DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

FACET5 SPOTLIGHT

SpotLight to raport dotyczący rozwoju osobistego. Samorozwój wymaga dobrego rozumienia swojego osobistego stylu pracy i podejścia, a także wartości i przekonań, które go napędzają.

strzałka DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

FACET5 TORQ

Narzędzie to służy badaniu indywidualnych umiejętności osób, aby w pełni wykorzystać ich potencjał. ToRQ mierzy praktyczne umiejętności rozwiązywania problemów w pracy.

strzałka DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

FACET5 SLR

To przegląd Strategicznych Kompetencji Przywódczych, łączy profil osobowości Facet5 i ocenę 360°. Facet5 opisuje, wyjaśnia i przewiduje zachowanie – zarówno mocne strony, jak i wyzwania rozwojowe.

strzałka DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Let stalk about?

Telefon kontaktowy

+48 601 548 316

Adres e-mail

kontakt@jolantabujnowska.pl

Odwiedź moje profile